Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайтуhttps://lensdelivery.com.ua/.

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/ та Покупці при придбанні Товарів, необхідна інформація про які і зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 

Перед тим, як скористатись Веб-сайтом, а також послугами, що доступні на Сайті, просимо Вас уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі.

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді 

Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “ЗАМОВИТИ”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2 Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3 Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ЗАМОВИТИ”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4 Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

1.5 Доступ до Сайту та Замовлення Товарів через Веб-сайт надаються за принципом “як є”. Продавець не гарантує постійну доступність Сайту, а також, що Товари будуть відповідати цілям та очікуванням Користувачів або будь-яких інших осіб.

1.6 . У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цього Договору, Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сайту. Продовжуючи використання Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями цього Договору. 

 

2.  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://lensdelivery.com.ua/, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://lensdelivery.com.ua/, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://lensdelivery.com.ua/, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті https://lensdelivery.com.ua/ розміщена пропозиція Продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://lensdelivery.com.ua/ та мають намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного та українського законодавства, які є власниками чи розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/ мають намір його продати.

«Замовлення» - належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://lensdelivery.com.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів самостійно обраних, що адресується Продавцю. Неоплачене Замовлення скасовується після спливу строку, відведеного на його оплату.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

3.2 Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3 Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.4 Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Продавець (тут і далі - Адміністрація сайту) має право:

 • Змінювати правила користування Сайтом та текст цього Договору, а також закрити або призупинити функціонування цього Сайту та доступу до нього повністю або будь-якої його частини, змінити Сайт, повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, в тому числі видалити всі неоплачені Замовлення, припинити надання послуг через Сайт. 
 • Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті;
 • Вносити зміни до інформації, у тому числі про Товари, що розміщені на Сайті;
 • Змінювати умови Програми лояльності без попередження і/або узгодження з Користувачем;
 • Обмежити або скасувати доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

 

Адміністрація сайту має право направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти або забороняти доступ до Сайту, анулювати Замовлення, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом, в разі:

 • отримання обов'язкових до виконання рішень регулюючих органів України;
 • у випадку виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України;
 • будь-яка інформація, надана в будь-якій формі або розміщена Користувачем, включаючи але не обмежуючись інформацією, що надається Користувачем при оформленні Замовлення на Сайті, не є достовірною, точною або повною;
 • вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації або господарській діяльності Продавця;
 • інші дії Користувача чи поведінка будь-яким чином порушують вимоги законодавства України;
 • вчинення Користувачем дій, заборонених Договором;
 • з будь-якої іншої причини на розсуд Адміністрації сайту, без пояснення причин.

 

Адміністрація сайту може призупинити доступ Користувача до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх. Адміністрація сайту вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких несправностей роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. У такому випадку Адміністрація сайту не надає жодних гарантій щодо збереження Замовлень або будь-яких повідомлень.

Користувач має право:

 • Отримати доступ до використання Сайту.
 • Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.
 • Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Інтернет-магазину з використанням форми, яка знаходяться за посиланням https://lensdelivery.com.ua/faq
 • Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою та не заборонених законодавством України.

Користувач Сайту зобов'язується:

 • При оформленні Замовлення надати достовірну та повну інформацію, необхідну для його виконання Продавцем
 • Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до надаваних послуг даного Сайту.
 • Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
 • Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Сайту.
 • Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.
 • Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушено конфіденційність охороняється законодавством України інформації.
 • Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.
 • Не використовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з метою:
  • завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
  • спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.
  • порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.
  • утиску прав меншин.
  • видавання себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.
  • введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.
  • некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, що (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

 

Користувачеві забороняється:

 • використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту даного Інтернет-магазину;
 • порушувати належне функціонування Сайту;
 • будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;
 • несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем і/або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованих на Сайті;
 • порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту;
 • виконувати реверсивний (зворотній) пошук, відслідковувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому користувачів сайту;
 • використовувати Сайт і його Вміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

5.   ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

5.1       Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.

5.2        Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3       Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію. 

 

Всі об'єкти, розміщені на Сайті, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Адміністрації сайту і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

5.3.1. Адміністрація Сайту використовує торговельної марки та позначення для Товарів інших правовласників, введених під цією торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, лише з метою вказівки на призначення Товару, позначення виду, якості, кількості, призначення, цінності та інших характеристик Товарів  для інформування потенційних покупців.

 

5.4       Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може потребувати створення облікового запису Користувача.

5.5       Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.6       Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.

5.7       Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати аккаунт Користувача, якщо він не використовувалася більше 180 календарних місяців підряд без повідомлення Користувача.

5.8        Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення й умови про покупку Товару і наданню послуг, що надаються на Сайті.

5.9      Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.10 Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, застосовні до таких Товарам по їх реалізації та (або) послуги, що надаються Інтернет-магазином.

5.11 Документи, зазначені в пунктах 5.11.1 - 5.11.3 цієї Угоди регулюють у відповідній частині і поширюють свою дію на використання Користувачем Сайту. До цієї Угоди включені наступні документи:

5.11.1 Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом (Договір публічної оферти).

5.11.2  Заявка на оформлення замовлення.

5.11.3  Пропозиції та зауваження.

5.12 Будь-який з документів, перелічених у пункті 5.11. цієї Угоди може підлягати оновленню. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

5.14  Адміністрація сайту у процесі роботи може звернутися до інших компаній та осіб, які виконують функції: виконання та доставки замовлень, надання підтримки споживачів, замовлення і адміністрування промо-кампаній в агенціях, аналіз даних.

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1 Покупець самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/ шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “Купити” або “Додати у кошик”, або “У кошик” та подібних, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/.

6.2 Строк формування Замовлення складає до 3 робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення оформлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

6.3 Деякі товари можуть потребувати додаткового переміщення або замовлення від постачальника. В такому випадку строк формування може бути продовжено.

 

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1 Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2 Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

7.3 Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).

2) накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення Товару.

3) за допомогою платіжної системи, вказаної в способах оплати при оформленні замовлення.

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. 

 

При натисканні на сторінці Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “Оформити замовлення” означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

 

7.4. Систематичне оформлення Замовлень Користувачем без їх подальшої оплати свідчить про те, що дії Користувача не спрямовані на реальне настання наслідків купівлі-продажу Товарів. Користувач усвідомлює та погоджується, що такі цілеспрямовані дії направлені на перешкоджання веденню господарьскої діяльності Продавця.

 

7.3. У випадку здійснення Користувачем дій вказаних у п. 7.4., Адміністрація Сайту має право здійснювати заходи направлені на захист власної господарської діяльності, в тому числі але не обмежуючись:

 • Заборонити Користувачу доступ до Сайту або окремих сторінок Сайту;
 • Відмовити Користувачу в доступі до купівлі Товарів через Сайт;
 • Звернутись до правоохоронних органів або до суду з метою припинення такої діяльності та притягнення Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності у встановленому законодавством порядку. 8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/.

8.2 При доставці Товарів Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.

8.3 При доставці Товарів Службами доставки на умовах післяплати (накладного платежу) Покупець зобов’язується сплатити комісію за зворотній переказ коштів згідно тарифів Служби доставки, за винятком випадків, коли Продавець взяв на себе зобов’язання сплатити цю комісію замість Покупця.

8.4 Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару і в належному (робочому) стані і якості.

8.5 У разі відсутності Покупця при доставці кур'єром Компанії-перевізника за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або неявки Покупця у відділення Служби доставки, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин - Товар повертається в торговий центр відвантаження. 

8.6 Продавець не несе відповідальності за (не-)інформування Покупця Службою Доставки стосовно прибуття Товару, закінченню терміну зберігання, поверненню Товару Продавцю і т.п.

 

Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на e-mail: [email protected] із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.

 

9.   ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА

9.1   Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

9.2    Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і/або заблокувати доступ до Сайту за умови порушення Користувачем умов цієї Угоди або умови що містяться в інших документах, умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або за причини технічної неполадки або проблеми.

9.3 Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди чи іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

Припинення участі у програмі лояльності.

9.4 Користувач може самостійно припинити участь у Програмі, повідомивши про це Адміністрацію сайту допомогою форми зворотного зв'язку в своєму Особистому кабінеті.

9.5 Адміністрація має право відмовити Користувачу в участі в Програмі без пояснення причини.

9.6 Адміністрація має право, без будь-яких негативних наслідків для себе, заблокувати рахунок та припинити участь у Програмі будь-якого Користувача без попередження, в тому числі, якщо Користувач:

 • Не дотримується Правил Програми або порушує інші угоди між Користувачем і Адміністрацією. Факт недотримання Правил Програми визначається одноосібно Адміністрацією і не підлягає оскарженню;
 • Зловживає або, на думку Адміністрації, недобросовісно використовує умови Програми або інші додаткові умови при реалізації Програми. Факт зловживання або несумлінного користування умовами Програми визначається одноосібно Адміністрацією і не підлягає оскарженню;
 • Надає Адміністрації інформацію, яка не відповідає дійсності;
 • Не користується сайтом більше 12 місяців.10. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Важливо зауважити, що на м'які контактні лінзи, аксесуари до них, розчини для зберігання і зволожувальні краплі гарантія не поширюється.

Вони належать до виробів медичного призначення і предметів особистої гігієни, тож відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 172 від 19.03.1994 р,

документ 172- 94-п, редакція від 07.12.2005 р, обмін та повернення лінз неможливі.

 

При отриманні товару Покупець повинен звернути увагу на стан лінзи в блістері. Вона повинна вільно переміщатися в рідині і мати форму піали. Якщо вона приклеїлася до стінок упаковки або її форма порушена - велика ймовірність що це виробничий брак. Після відкриття блістера при спробі розправити лінзу є велика ймовірність її пошкодження.

 

Якщо ви виявили будь-який виробничий дефект, ви можете зв'язатися з нами за номером телефону гарячої лінії +380 (50) 5558800.

Ми проведемо професійну експертизу, і якщо перевірка підтвердить ваду, ми одразу ж замінимо товар або повернемо Вам гроші.

 

Окрім цього, Покупець повинен надати лінзу в блістері (блістер не повинен бути відкритий), а також товарним чеком на придбаний товар.

Продавець не може забезпечити об’єктивне проведення експертизи лінзи у разі відкритого блістера.

 

Витрати на послуги доставки товару на експертизу несе Покупець, в разі якщо експертиза покаже виробничий брак - Продавець компенсує Покупцю вартість поштових послуг.

 

Наголошуємо, що скористатися цією можливістю можуть лише пацієнти з рецептом від офтальмолога, який був виписаний протягом останніх шести місяців.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1 Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним міжнародним та українським законодавством.

11.2 У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

11.3 Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

11.3.1       Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

11.3.2       Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

11.3.2.1          Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

11.3.2.2          Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

11.3.2.2          Належне функціонування Сайту, у випадку, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

 

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер. 

 

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

12.2 Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

12.3 Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

12.4 Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1 Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

13.2 Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://lensdelivery.com.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, стільниковим зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://lensdelivery.com.ua/. 

 

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

13.3 Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

13.4 У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу або самостійно здійснивши відписку зі свого особистого кабінету.

13.5 Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

13.6 Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

13.7 Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.